Seks bilførere fikk bøter

Politiet i Stavanger gjennomførte en laserkontroll i 60-sone ved Diagonalen i formiddag. Totalt fikk seks bilførere bøter og høyeste hastighet 84 km/t.