Seier ja til byvekstavtalen

Fylkestinget sa i dag ja til byvekstavtalen mellom Rogaland og staten. Avtalen blei underskriven sist veke, under føresetnad av at Fylkestinget og fire kommunestyre godkjente avtalen. Avtalen sikrar 200 millionar i beløningsmidlar til kollektiv.