Seier for Haugesund komune

Britisk rett har gitt kommunen medhold i at låneopptak var ulovlige. Kommunen må likevel vente på svaret på det vikktigste spørsmålet.

Haugesundaren 01

Haugesund og Narvik kommuner har stevnet den britiske banken, Depfa Bank, etter at kommunene tapte store summer på verdipapirer som var kjøpt gjennom Terra Securities for penger lånt fra den britiske banken.

Det skal avholdes et nytt rettsmøte i London i oktober, der det skal avklares hva konsekvensene av kjennelsen blir.

Det går fram av kjennelsen som ble avsagt i Royal Court of Justice i London fredag formiddag.

LES: Terra-kommuner med viktig seier

Haugesund og Narvik kommuner har stevnet den britiske banken, Depfa Bank, etter at kommunene tapte store summer på verdipapirer som var kjøpt gjennom Terra Securities for penger lånt fra den britiske banken.

Kommunene mener Depfa bank har opprådt illojalt i forbindelse med låneopptakene

Haugesund kommune lånte 231 millioner kroner og kommunen tapte over 130 millioner kroner av denne summen på verdipapirene.

Kommunen har krevet at Depfa Bank skal dekke dette beløpet.

Spørsmålet om Haugesund kommune får tilake de 130 millioner kroene som er tapt vil altså ikke bli avklart før det nye rettsmøtet i London seinere i høst.

. LES: Haugesund stevner Depfa Bank

Lån eller rentebytteavtale

Stridens kjerne har vært om det reellt sett dreide seg om et lån, eller om en såkalt rentebytteavtale.

Men London Commercial Court er etter det NRK erfarer helt klar på at låneopptaket ikke kan regnes som en rentebytteavtale, slik den irske banken har hevdet.

Retten har brukt de norske jusprofessorene Hans Petter Graver, Tore Bråthen og Geir Woxholt som sakkyndige på norsk rett i saken.