Sedler var ikke Nokas-penger

Tohundrelappene, som luktet jord og som Nokas hadde mistanke om kunne stamme fra ranet, hadde ikke glasstøv og utelukkes som ranspenger.

Det opplyser politiinspektør Ernst K. Rossebø ved Rogaland Politidistrikt.

Nokas fikk inn rundt 20.000 kroner i tohundrelapper fra ulike banker til destruksjon, og pengene ble sendt til undersøkelser hos Kripos.

Nokastiltalte Dan Pettersen hadde rett i forkant fortalt om nedgravde penger i Melsheia.