Se TV-sendingen

På grunn av en teknisk fungerte ikke TV-sendingen klokken 18.50 hos alle. Her kan den imidlertid sees i sin helhet: