Se hele Rogaland rydde fylket rent

Torsdag var dagen for den store ryddedugnaden. Flere tusen personer bidro til å gjøre Rogaland litt renere.

Ryddedugnaden samlet inn enorme mengder med søppel som var kastet i naturen.

Torsdag kunne man se folk rydde søppel over hele Rogaland. NRK Rogaland gikk i bresjen for å arrangere en storstilt ryddedugnad for å få bukt med alt avfallet som blir liggende i naturen.

Det er vanskelig å si sikkert akkurat hvor mange tonn med søppel som ble plukket, men det er utvilsomt snakk om enorme mengder.

Det tikker fremdeles inn meldinger, bilder og videoer som viser engasjementet til folk. Her kan du registrere hvor mye du bidro med i går.