Se distriktsnyhetene fra Rogaland

Direkte fra 20.55.