Se distriktsnyhetene fra Rogaland

Direkte fra klokken 18.50.

Se kveldens første TV-sending.