Schumann-saken: Politiet patruljerte ved barneskole

Politiet oppsøkte flere ganger en barneskole i Stavanger i vinter fordi de var bekymret over oppførselen til Nokas-raner Kjell Alrich Schumann.

Kjell Alrich Schumann

Schumann ble løslatt fra forvaring i 2012 under strenge vilkår.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Sør-Vest politidistrikt vurderer for tiden om det kan være grunnlag for å begjære Kjell Alrich Schumann gjeninnsatt i forvaring etter mulige brudd på vilkår under prøvetiden. Det vil i tilfelle være statsadvokaten som skal fremme denne begjæringen for tingretten. NRK kan i dag presentere mer av grunnlaget for de vurderingene som nå gjøres.

26. januar i år ringte den forvaringsdømte Nokas-raneren ved en rekke anledninger til den aktuelle skolen for å få vite når barna hans var ferdig på SFO.

Kjell Alrich Schumann

Rektor ved skolen fikk beskjed om å ringe politiets nødnummer hvis Schumann dukket opp.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Dagen før hadde Schumann fått forkynt et besøksforbud mot barnas mor – Schumanns tidligere kone. Dette skjedde etter at hun politianmeldte ham for skremmende og plagsom adferd mot henne selv og barna.

  • Les Schumann sitt svar, gjennom sin advokat, lenger nede i artikkelen.

Elever ble holdt inne

Politiet sendte en patruljebil som sto utenfor skolen og holdt vakt resten av dagen. De yngste elevene på skolen ble holdt innendørs denne dagen fordi de opplevde det som skremmende å ha politiet på skolen.

Kjell Alrich Schumann fortsatte å ta kontakt med skolen 29. og 31. januar per telefon, og i løpet av februar ble han flere ganger observert i skolegården.

Skolens rektor fikk beskjed av politiet om å ringe nødnummeret 112 hvis noen hørte eller så Schumann igjen.

Tatt med av politiet

Schumann hadde ikke anledning til å oppsøke eller snakke med barna sine utenom de kontrollerte samværene som ble arrangert åtte timer en lørdag i måneden. Samværene er nå stoppet inntil videre.

befaring nokas ankesak

Under Nokas-rettssaken måtte Kjell Alrich Schumann vise hvordan han skjøt politiførstebetjent Arne Sigve Klungland i Klubbgata.

Foto: NRK

Andre foreldre på skolen skal ha blitt oppskaket over at den drapsdømte raneren befant seg på skolen. Ved én anledning, 19. februar, ble han pågrepet av en politipatrulje og tatt med til arresten.

At Schumann oppsøkte skolen var også et brudd på besøksforbudet, som gjaldt i en omkrets på 500 meter fra ekskonas bolig. Skolen lå innenfor denne radiusen.

Mistet lappen – kjørte med barna

Etter det NRK kjenner til skal Schumann ha forklart at han ikke visste at han befant seg innenfor området for besøksforbudet da han oppsøkte skolen.

4. januar ble Schumann tatt av politiet for å kjøre uten førerkort som han hadde mistet etter å ha kjørt for fort i Stavanger i fjor høst.

Seinere i januar ble han stoppet av politiet i Stavanger da han kjørte rundt med barna sine i bilen – fortsatt uten førerkort. Dette forholdet ble anmeldt av politiet.

Både den sistnevnte saken og bruddene på besøksforbud etterforskes fortsatt av politiet.

Strenge vilkår

Kjell Alrich Schumann ble i 2012 løslatt fra sin dom på 16 års forvaring. Ved løslatelsen ble det satt strenge vilkår som gjelder helt til prøvetiden utløper 6. september 2019:

  • Han må bo på en fast adresse i leiligheten sin i Hedmark.
  • Han må være i leiligheten mellom klokken 24 og 06.
  • Han må være 100 prosent sysselsatt på dagtid.
  • Han får ikke lov å ha kontakt med personer som ble dømt i Nokas-saken, deres familier, eller personer som tilhører andre kriminelle miljøer.
  • Han skal ikke begå nye forbrytelser.
  • Han skal møte i upåvirket tilstand hos kriminalomsorgen hver 14. dag.

NRK har lest vurderingene som kriminalomsorgen har laget på Schumann i 2015, 2016 og 2017.

I rapportene går det fram at Schumann fikk uanmeldte besøk av ansatte i kriminalomsorgen 49 ganger på nattetid i perioden. Han har stort sett klart å oppfylle dette vilkåret, med tre unntak hvor han ikke var i leiligheten til riktig tid.

Rapporten fra 2017 konkluderer med at vilkåret om 100 prosent sysselsetting ikke er oppfylt fordi jobben hans, å drive en gård og eie fem hester, ikke er kontrollerbar.

Når det gjelder oppmøtene hos kriminalomsorgen har Schumann kun brutt dette vilkåret ved én anledning. Da mente han å ha tatt feil av dagen. Imidlertid har han fått muntlige eller skriftlige advarsler ni ganger for å ha kommet for seint til avtalene.

Angående vilkåret om ikke å begå nye forbrytelser, var det fram til i år registrert to tilfeller av kjøring uten registrert bil. Sakene om kjøring uten førerkort med barna i bilen, og brudd på besøksforbudet er fortsatt ikke avgjort.

Schumann kjenner seg ikke igjen

Advokat Fredrik Brodwall har vært forelagt hele artikkelen, og han skriver følgende i en e-post til NRK:

Kjell Alrich Schumann synes det er svært trist at denne saken nå har kommet i media. Det hele bunner ut i en samværskonflikt som har pågått med hans ekskone siden han ble løslatt.

Schumann kjenner seg ikke igjen i de karakteristikker som blir gitt av han.

I henhold til samværsavtale som ble inngått i forbindelse med Stavanger tingretts behandling av saken i fjor skulle samværet utvides nå i vår, før hans ekskone valgte å ikke etterfølge denne lenger. Utvidelsen av samværet var også etter anbefaling fra sakkyndig.

At denne informasjonen nå er «lekket» til media vil ikke gå ut over andre enn Schumann sine barn, og han håper media nå slutter å skrive om det.

Odd Rune Torstrup er advokaten til Schumanns fraskilte ektefelle. Han sier følgende til NRK:

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken. Ut fra det jeg vet gjennom media er dette en politisak.