Scana Steel på Jørpeland er reddet

Stålverket hentet mandag inn 100 millioner kroner gjennom en aksjeemisjon.

Oppsigelser Scana Steel Stavanger

Administrerende direktør Jan-Øyvind Jørgensen og hovedtillitsvalgt Grim Lura ved Scana Steel Stavanger på Jørpeland i 2010.

Foto: Zbigniew Czaplicki / NRK

I en børsmelding melder Scana Industrier ASA at Selskapet har gjennomført en rettet emisjon av på 100 millioner gjennom utstedelse av 3,3 millioner nye aksjer til en kurs på 0.30 kroner per aksje.

Skal stryke balansen i selskapet

Selskapet melder også om at de skal gjennomføre en planlagt etterfølgende reparasjonsemisjon mot de øvrige aksjonærerene til samme kurs per aksje. Dette for å få inn enda mer penger.

Inntektene fra emisjonen skal styrke balansen og bidra til generelle selskapsformål, skriver selskapet.

Scana Industrier ASA stanset handel med aksjen på Oslo Børs i går. Nå er det igjen mulig å kjøpe aksjer etter at emisjonen er gjennomført.

Skal fortsatt spare inn penger

Emisjonen kommer som en reaksjon på de svake resultatene for selskapet, og bidrar nå til å bedre selskapets økonomiske situasjon og forhåpentligvis sikre videre drift.

Stålverket skal fortsatt kjøre en stram linje, og spare inn penger.

– 100 millioner ekstra til Scana Industrier får ikke betydning for stålverket på Jørpeland sitt program for resultatforbedring, sier økonomidirektør Jarle Fjetland ved Stålverket.