Savner Nokas-evaluering: – Nå er det for seint

Politibetjent Erik Håland hevder politiet ikke har hatt en grundig evaluering etter Nokas-ranet. I dag er det ti år det brutale ranet, der Håland avfyrte 17 skudd mot ranerne.

Erik Håland

Erik Håland blei selv beskyldt for å ha framprovosert skuddvekslinga under ranet. Han mener det burde vært en mer grundig evaluering i ettertid.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Vi har etterlyst en debrifing fra A til Å med alle involverte parter, for å finne ut hva vi gjorde godt og hva vi ikke gjorde så godt. Dette har vi tatt opp med hver politimester siden ranet, men fått nei, sier politibetjent Erik Håland.

Det er i dag ti år siden ranet i tellesentralen til Norsk kontantservice (Nokas) i Stavanger sentrum.

Få Nokas-involverte i politiet

Nokas-ranet

Ranerne fikk med seg 57,4 millioner kroner i norgeshistoriens største ran. 15 personer blei dømt.

Håland sier at flere politiansatte har ønska en evaluering med den operative tjenesten, staben, politimester, etterretning, operasjonssentralen og de som jobba med etterforskninga.

– Evaluering og refleksjon er noe av det viktigste vi kan gjøre, enten det gjelder vanlige tjenesteoppdrag eller de mer ekstreme, sier han.

Nå mener politibetjenten, som skjøt en av ranerne i foten, at det har gått for lang tid.

– Det er jo nesten ingen av de involverte igjen. De har slutta eller pensjonert seg. Det er vel nesten bare to av oss igjen i dag, som skulle hatt den debrifingen, så nå er det for seint, sier Håland.

– Viktig å se framover

Også politimester i Rogaland politidistrikt, Hans Vik, mener det ikke har noe for seg å ha en slik evaluering i dag. Han påpeker at det blei gjort evalueringer for ti år siden.

– Kanskje hadde ting blitt gjort på en annen måte om ranet hadde skjedd i dag. Men vi har for eksempel fått et nytt beredskapssystem, der det er lagt særlig vekt på erfaringslæring og debrifing, sier han.

Hans Vik

Hans Vik.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Men de ansatte har savna en grundigere evaluering. Hvorfor har dere ikke hørt på dem?

– Det er uansett for seint nå til å begynne på nytt igjen, og det har vært for seint en god stund. Jeg vet at det er ulike oppfatninger om dette, men nå er det viktig å se framover, sier Vik.

Mener det har skjedd en kulturendring i politiet

Politimesteren mener politiet i dag bruker erfaringer fra Nokas-ranet i sitt arbeid.

– Det har skjedd mye siden den gang. Både Nokas og terrorangrepet 22. juli er en del av vårt erfaringsgrunnlag, sier han.

– Det har skjedd noe på kultursiden, og når det gjelder den mentale forberedelsen. I tillegg har det kommet skuddsikre biler, og innkjøpet av pistoler har trolig gått raskere etter Nokas, legger han til.

Ranet skjedde påskeuka

Politibetjent Erik Håland blei etter ranet beskyldt for å ha framprovosert skuddvekslinga på Domkirkeplassen . Han mener en evaluering hadde kommet mange til gode.

– Det viktigste er å være ærlige på hvilke feil som blei gjort. Likevel hadde det ikke blitt gjort for å henge ut noen, men jeg hadde jo håpa på at en slik evaluering hadde gjort oss bedre, sier han.

Politimesteren sier at det også er viktig å trekke fram de gode vurderingene som blei gjort under ranet. Han mener det viste hvilken evne politiet hadde til å samle store ressurser på kort tid, selv om ranet skjedde i påskeuka.

– Nokas viste at dette landet har mange flinke politifolk, og at vårt politidistrikt, med god hjelp, klarte å lede denne aksjonen og etterforskninga. Men samtidig: vi savner kollegaen vår, Arne Sigve Klungland , og vi skulle gjerne hatt de pengene, sier Vik.

Flere nyheter fra Rogaland