Sauebonde dømt til fengsel

En 39 år gammel mann fra Sola er i Stavanger tingrett dømt til 30 dager i fengsel, for grovt brudd på dyrevelferdsloven, ifølge Aftenbladet. Mattilsynet har gjennomførte flere tilsyn hos bonden. I februar 2015 fant tilsynet at 39-åringen hadde 190 sauer i et bygg hvor det verken var ventilasjon, lys eller alternativ rømningsvei. Mattilsynet avdekket også mangelfull fôring over lang tid, og tre av søyene måtte avlives. I tillegg til fengsel er bonden fradømt retten til å eie og ha ansvar for husdyr i fem år.