Sauda asylmottak legges ned

UDI legger ned seks asylmottak med tilsammen 930 plasser over hele landet. Et av mottakene som blir lagt ned er Sauda statlige mottak som har 150 plasser. Mottaket blir avviklet når oppsigelsetiden går ut 1.mars 2017.