Satt 485 dager i varetekt for voldtekt – nå er han helt frifunnet

STAVANGER (NRK): Milosz Sadowski ble dømt til tre år og tre måneders fengsel i tingretten. Det har gått utover jobben og ekteskapet. Nå vil han ha erstatning fra den norske staten.

Milos Sadowski

LETTET: Milos Sadowski møtte NRK, få timer etter at han slapp ut av fengsel.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det føles fantastisk. Det føles som jeg endelig blir trodd. Jeg er uskyldig.

Milosz Sadowski smiler og lener seg fremover på bordet. Han er lettet. Få timer etter han slapp ut fra stedet som har vært hans hjem de siste ti månedene. Stavanger fengsel.

I fire år har han vært siktet, etter hvert tiltalt og dømt for voldtekt. Nå er han frifunnet i fersk dom fra Gulating lagmannsrett.

Ifølge dommen fantes det ikke noen tekniske bevis. Ingen biologiske spor. Og ingen øyenvitner.

En kvinne, som var påtalemyndighetens hovedvitne, har sagt at hun er 50 prosent sikker på at hun hørte noe som hørtes ut som samleie i et mørklagt rom.

Mens tingretten dømte Sadowski til over tre års fengsel, mener lagmannsretten at det ikke er sannsynliggjort at den fornærmede kvinnen hadde hatt samleie den aktuelle kvelden i det hele tatt. Dermed mener retten at det ikke er sannsynliggjort at hun ble voldtatt.

Saken har fått store konsekvenser for Sadowski.

– Jeg vil takke Gud for at jeg er frifunnet. Jeg kunne ikke gjort noe sånt.

Fest

Ifølge dommen startet det hele med en fest hos et polsk par på Bryne i september 2015. Der skal det ha blitt inntatt mye alkohol, blant annet vodka og whisky.

Den natten skal kvinnen, som senere ble den fornærmede parten i saken, lagt seg til å sove i stuen og Sadowski skal ha lagt seg bak henne.

Det var mørkt og alle på festen skal ha inntatt mye alkohol, men hovedvitnet, kvinnen som bodde i leiligheten, har forklart at hun hørte noe i det mørke rommet som hørtes ut som samleie.

Ifølge vitnet skal det i alle fall kommet noe som lignet samleielyder.

Den fornærmede kvinnen skal ha blitt forskrekket da hun snakket med vitnet senere. Først skal hun ha nektet for det, men etter hvert blitt overbevist om at noe kunne ha skjedd.

Morgenen etter dro hun til voldtektsmottaket, og senere på dagen anmeldte hun 32-åringen for voldtekt. Det ble ikke funnet noen spor etter voldtekt eller samleie på voldtektsmottaket. Men i rapporten står det at dette ikke utelukker at det kan ha skjedd en voldtekt.

Senere har ikke Folkehelseinstituttet funnet biologiske spor på trusene til de involverte.

Politiet innstilte på å henlegge saken i september 2016. Statsadvokaten så imidlertid annerledes på saken og tok ut tiltale samme måned.

Sadowski hadde imidlertid forlatt landet på dette tidspunktet.

Pågrepet i Tyskland

Sadowski har to barn og bor i Tyskland. Her ble han pågrepet i juli 2018 og utlevert til Norge i november samme år. Her har han sittet i varetekt siden.

8. mars 2019 ble han dømt til tre år og tre måneders fengsel i Jæren tingrett.

32-åringen ble dømt for å ha voldtatt en kvinne som enten sov eller var ute av stand til å motsette seg voldtekten på grunn av beruselse.

Han ble også dømt til å betale den fornærmede kvinnen 150.000 kroner i oppreisningserstatning. I tingretten la man i hovedsak vekt på forklaringen til kvinnen.

Jæren tingrett

DØMT: Den 32 år gamle polske mannen ble dømt til tre år og tre måneders fengsel i Jæren tingrett i mars. Nå er han imidlertid frifunnet i lagmannsretten.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Lagmannsretten så imidlertid helt annerledes på saken.

– Skremmende

I dommen står det at det «foreligger overhodet ingen tekniske bevis – herunder ingen biologiske spor – etter et samleie».

Det legger også vekt på at kvinnen selv i begynnelsen ikke erkjente at hun hadde hatt samleie. Sadowski har også hele tiden nektet for at det har skjedd noe.

Dermed konkluderer lagmannsretten med at beviskravene for det sivile kravet, som er lavere enn beviskravene i straffesaker, heller ikke er oppfylt.

Forsvareren til mannen, Svein Kjetil Lode Svendsen, mener at lagmannsrettsdommen viser at saken egentlig ikke oppfylte kravene for å kunne fengsle mannen i det hele tatt.

– Ettersom dommen slår fast at det ikke er sannsynliggjort at det har vært noe samleie, sier Svendsen.

Han synes det er skremmende at Sadowski ble dømt i tingretten.

– Det viser at det er stor forskjell på dem som vurderer sakene, både hos påtalemyndigheten og i domstolen, sier Svendsen.

Milos Sadowski

FORNØYD: Svein Kjetil Lode Svendsen er Sadowskis forsvarer. Han mener den frifinnende dommen fra Gulating lagmannsrett viser at rettssystemet fungerer.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Skuffet

Statsadvokat i Rogaland, Oddbjørn Søreide, har vært aktor i saken. Han vil ikke gå inn på hva han synes om dommen fra Gulating lagmannsrett, men sier han tar dommen til etterretning.

– Skyldspørsmålet er avgjort, så det kan ikke ankes videre, sier han.

– Hvorfor valgte du å ta saken til domstolen etter at politiet innstilte på henleggelse?

– Jeg kan ikke gå for mye innpå det fordi det kan gå utover uskyldspresumsjonen når det nå foreligger en frifinnende dom. Men det er slik at politiet og statsadvokaten av og til har forskjellige innstillinger, sier Søreide.

Uskyldspresumsjonen er det grunnleggende prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevis. Statsadvokaten mener det kunne skapt tvil om dette hvis han går for mye inn på sine vurderinger om hvorfor han mente Sadowski burde bli dømt.

Oddbjørn Søreide

AKTOR: Statsadvokat Oddbjørn Søreide sier han tar dommen til etterretning.

Foto: Bjørn Olav Skjæveland / NRK

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat, Stian Bråstein, forteller at klienten hans er skuffet.

– Hun tar det tungt. Hun opplever å ikke bli trodd. Det hun tar spesielt tungt er at hun som voldtektsoffer får kritikk for hvordan hun opptrådte i etterkant, sier han.

Stian Bråstein

SKUFFET: Stian Bråstein forteller at hans klient er skuffet etter dommen.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Gått utover jobb og ekteskap

Fredag ble Sadowski løslatt fra Stavanger fengsel.

– Jeg er utrolig fornøyd med jobben forsvareren min har gjort. Han har fått frem det som har skjedd, sier 32-åringen.

Han skryter også av det norske fengselsvesenet.

– Etter dommen i tingretten var jeg på et mørkt sted. Jeg vurderte å ta livet mitt. Men jeg kan bare si fine ting om fengselsvesenet i Norge. De ser menneskene. Det var verre den tiden jeg satt i varetekt i Tyskland, sier Sadowski.

Han viser forståelse for hvorfor saken har tatt tid og etterforske, og har trukket ut i tid. Det er fire år siden Sadowski ble siktet.

– Jeg skjønner at disse sakene tar tid, det er en alvorlig anklage. Politiet må gjøre alt for å avdekke det som har skjedd.

Men Sadowski mener han ikke hadde trengt å sitte å så lenge i varetekt. Grunnen til at han har det, er fordi politiet fryktet at Sadowski skulle forlate landet igjen.

32-åringen hevder han aldri fikk vite at han var ønsket tilbake til Norge etter at han ble løslatt første gangen. Ikke før han ble pågrepet av politiet i Tyskland.

– De hevdet at politiet i Norge har prøvd å ringe meg, men jeg har ingen anrop fra dem, sier han.

Sadowski forteller at den lange tiden i fengsel har fått store konsekvenser for ham.

– Jeg har vært gift i 14 år, men nå er ekteskapet mitt er sannsynligvis over. Jeg har ikke sett barna mine på ti måneder, og jeg har mistet jobben to ganger.

Sadowski jobbet og bodde i Norge i to år. Han jobbet i et firma i Sandnes, men jobben her var ikke fast. Så da ble det ikke mer etter at han ble fengslet den første gangen.

Etter at han ble løslatt etter den første fengslingsperioden i 2016, dro han til Tyskland. Der fikk han en fast jobb der han renset svømmebassenger. Denne har han også mistet.

Han håper å få den siste jobben tilbake.

Erstatning

– Kommer du nå til å søke om erstatning fra staten?

– Ja, jeg har snakket med advokaten min om det. Jeg må starte helt på nytt nå. Det viktigste for meg er å treffe barna mine igjen, sier Sadowski.

Forsvarer Svendsen mener klienten kan ha krav på en større erstatning.

– Det er regler for dette. Det er en sats for hver dag i varetekt. Og så kan det komme et krav som følge av de konsekvensene denne saken har fått, avslutter han.

Flere nyheter fra Rogaland