Satser på vindkraft i Nordsjøen

Rosenberg verft vil bygge spesialplattformer for vindmøller til havs.

Troll Rosenberg Offshore Substation (Illustrasjon)
Foto: Bergen Group

Bergen Group Rosenberg (Rosenberg verft) og Troll WindPower har startet et samarbeid for å bli med i kampen om leveranser til det voksende markedet for vindmøller til havs.

Samarbeidet skal munne ut i bygging av plattformer med transformatorstasjoner for vindmølleparker til havs i Nordsjøen.

Transformatorplattformene skal bli elektriske knutepunkter for å få kraften som produseres av vindmøllene til lands og ut i markedet.

Styres fra land

Plattformene skal bygges og testes ved Rosenberg i Stavanger før de fraktes ut til de ulike vindmølleparkene.

- All styring, elektrisk beskyttelse og kontroll av plattformen kan skje fra land. Dette sammen med annen banebrytende teknologi gjør plattformen ledene på markedet og vil redusere drift og vedlikeholdskostnadene, skriver administrerende direktør Kyrre Nese i Bergen Group Rosenberg og administrerende direktør Yngve Aabø i Troll WindPower i en pressemelding.

Stort marked

Bergen Group viser til at det allerede er vedtatt at det skal bygges 5.000-10.000 bunnfaste offshore vindmøller i Nordsjøen de neste 5-10 årene. Alle disse vindmøllene trenger et elektrisk knutepunkt, som plattformer med transformatorstasjon, for å få den elektriske kraften i land.

Troll WindPower eies av Troll Power, selskapet NorWing og ulike investorer.