Satser på el-lastesykler

Stavanger kommune har satt vel 1,2 millioner kroner for at bedrifter skal kjøpe El-lastesykler. Støtteordningen har en grense oppad på 30.000 for hver sykkel med et tak på 5 sykler. Håpet er å unngå store lastebiler i sentrum.

Stavanger kommune har satt vel 1,2 millioner kroner for at bedrifter skal kjøpe såkalte El-lastsykler. Syklene skal frakte varer til butikkene. På den måten vil de unngå store lastebiler i trange gater i sentrum: