Hopp til innhold

Sår tvil om Varhaug-siktedes tilregnelighet

En foreløpig rapport konkluderer med at den siktede 17-åringen må gjennom en mer omfattende vurdering av tilregneligheten på drapstidspunktet.

Varhaug

En psykiater og en psykolog vil gjennomføre en fullstendig undersøkelse for å finne svaret på om den sikta 17-åringen var tilregnelig eller ikke da han drepte Sunniva Ødegård.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

En psykiater har gjennomført en foreløpig psykiatrisk observasjon av 17-åringen som sitter varetektsfengslet i Bjørgvin fengsel utenfor Bergen.

Nå foreligger konklusjonen som er gjort på bakgrunn av at psykiateren har snakket med den siktede, observert ham og gått gjennom dokumenter i saken.

– Den sakkyndiges konklusjon er at det må gjennomføres en fullstendig judisiell undersøkelse for å kunne konkludere om sikta var tilregnelig eller ikke i gjerningsøyeblikket, sier politiinspektør i Sør-Vest politidistrikt, Lars Ole Berge.

Har oppnevnt to nye sakkyndige

Politiadvokat Lars Ole Berge, Sør-Vest politidistrikt

Politiinspektør i Sør-Vest politiinspektør, Lars Ole Berge.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

17-åringen har så langt ikke oppgitt noe motiv for drapet på Sunniva Ødegård (13) på Varhaug natt til mandag 30. juli, men har forklart politiet at Ødegård var et tilfeldig offer.

Det var blant annet på bakgrunn av dette at politiet sørget for at det ble oppnevnt en sakkyndig.

– Vi har bedt retten om at det gjennomføres en fullstendig undersøkelse av siktedes tilregnelighet. Jæren tingrett har nå oppnevnt to rettssakkyndige: en psykiater og en psykolog, sier Berge.

De sakkyndige vil straks starte arbeidet med å gjennomføre den fullstendige undersøkelsen hvor konklusjonen vil foreligge i midten av september.

Politiet varsler full gjennomgang

– Har siktede virket tilregnelig når han har gitt sin forklaring i avhør?

– I spørsmålet rundt tilregnelighet forholder vi oss til de sakkyndige, sier Berge.

Sunniva Ødegård

Sunniva Ødegård ble funnet drept natt til mandag 30. juli, kun 150 meter unna hjemmet sitt på Varhaug på Jæren.

Foto: Privat

Politiet varsler nå full gjennomgang av alle relevante forhold som knytter seg til siktedes fortid, blant annet for å belyse spørsmålet rundt tilregnelighet.

Retten skal vurdere selvstendig

Hvis det kommer opp en straffesak mot 17-åringen i Jæren tingrett, må retten, på selvstendig grunnlag, ta stilling til de sakkyndiges vurderinger.

Dersom en norsk domstol konkluderer med at en tiltalt var psykotisk, hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse eller var psykisk utviklingshemmet i høy grad på gjerningstidspunktet, kan retten ikke idømme vanlig fengsels- eller forvaringsstraff.

Varhaug-drapet

Denne trappen, kun 20 meter fra funnstedet, skal ha vært et av åstedene for drapet på Sunniva Ødegård.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I de tilfellene hvor det konkluderes med at en forbrytelse skjedde i psykose, kan det i stedet være aktuelt å avsi en dom på tvungent psykisk helsevern, hvor den tiltalte i praksis overføres til behandling på lukket psykiatrisk institusjon så lenge legene mener det er medisinsk nødvendig.

Flere alternativer

Hvis konklusjonen derimot er tilregnelighet på gjerningstidspunktet, betyr dette derimot at en tiltalt kan dømmes til fengselsstraff, eventuelt forvaring, dersom han blir funnet skyldig.

Det samme gjelder bevissthetsforstyrrelser som følge av selvforskyldt rus som normalt ikke fritar for straff.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med siktedes forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen. Han har tidligere opplyst at han ikke ønsker å uttale seg om noen forhold rundt drapssaken.