Sår tvil om elevenes nye maskiner kan brukes på eksamen

4.500 elever i Stavanger har nylig fått sin egen datamaskin. Nå er det usikkert om maskinene kan brukes på eksamen.

Elev på Chromebook Tastaveden skole

Alle elever på ungdomsskolene i Stavanger har fått utdelt sin egen datamaskin. En Chromebook. Planen er at elever på tiende trinn skal avholde eksamen på egen maskin.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Elevene i Stavanger har i løpet av året fått utdelt hver sin Chromebook. Dette er maskiner som i utgangspunktet bør være tilkoblet internett, og har begrenset nytte uten nettilgang.

For at eksamen skal kunne gjennomføres på en ordentlig måte, er det viktig at nettilgangen er lukket.

Elever jukser på nye måter, og mener det er lettere på prøver og oppgaver på datamaskin. Skjermdumpen har på mange måter erstattet jukselappen.

– Foreløpig er ikke skolene i Stavanger klar til å gjennomføre eksamen på Chromebook. Nå trenger vi en forsikring på at dette lar seg gjøre, sier rektor ved Kannik skole, Finn Lea.

Finn Lea

Finn Lea er rektor på Kannik skole.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Maskinene elevene har fått koster 2.500 kroner, og alle elever i ungdomsskolen har i løpet av dette året fått sin egen maskin. Nå rulles Chromebook ut til alle lærere, før mellomtrinnet og deretter småskoletrinnet står for tur.

Prislappen for IKT-satsinga til kommunen er på opp mot 40 millioner kroner.

Ber skolesjefen forsikre

Nå har rektor ved Kannik sendt brev til skolesjefen i Stavanger der han skriver at skolen er usikre på om en eksamen kan gjennomføres på Chromebook.

– Vi hører fra andre kommuner om problemer med slik gjennomføring. Vi ønsker en uttrykkelig forsikring på at de forestående eksamener vil bli gjennomført på Chromebook, skriver Lea i brevet.

Elevene jobber i dag ut ifra at eksamen skal avholdes på sin egen maskin. Skolen har likevel en backup-plan med andre type maskiner. Dette må rigges klar dersom elevenes egne maskiner ikke kan brukes.

– Vi tror at vi skal klare å bruke Chromebook på eksamen, uten at maskinen brukes som kommunikasjonsmiddel. Elevene må kun klare å komme inn på sider som de skal komme inn på, og bruke programmer som er lovlige som hjelpemidler på eksamen. Dette må på plass, sier Lea til NRK.

Skoleprøve på Chromebook, Tastaveden

MOTSATT VEI: Elever på åttende trinn ved Tastaveden skole hadde denne uka halvdagsprøve i norsk. Et av tiltakene for å hindre juks, er å sette elevene motsatt vei i klasserommet, slik at læreren kan følge med på elevenes skjermer.

Foto: Cecilie Berntsen Jåsund / NRK

Arbeider med å løse teknikken

Eksamener for tiende trinn er først om fem måneder, i mai 2018.

– Vi er nødt å gjøre en jobb for å finne ut hvordan vi skal løse dette teknisk. Vi skal få dette til, sier skolesjef i Stavanger Jørn Pedersen.

En egen gruppe i kommunen arbeider for tiden med løsninger. Dette er personer fra både skole- og IT-avdelingen i kommunen.

– Målet er å få på plass ordninger slik at eksamen kan gjennomføres på Chromebook – på en sikker og god måte, sier skolesjefen.