NRK Meny

SANNER SKRØT AV ROGALAND:

Det er på høy tid med en kommunereform, fastslo kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) da han åpna Solamøtet i dag. Han berømmer kommunene i Rogaland for å ha begynt samtaler om mulige sammenslåinger.

Jan Tore Sanner på Solamøtet 2015
Foto: Mari Rollag Evensen / NRK