De vil gjøre Sandnes ledende i regionen

Flertallspartiene i Sandnes posisjonerer seg for fire nye år. De vil jobbe for at kommunen skal ha en ledende rolle i regionen innen næringsliv, boligbygging – og turisme.

Flertallspartiene i Sandnes

Fra venstre Martin S. Håland (Sp), ordfører Stanley Wirak (Ap), Tore Andreas Haaland (Frp), varaordfører Pål Morten Borgli (Frp), Annelin Tangen (Ap), Heidi Bjerga (SV), Roald A. Lende (Pp)

Foto: Tom Edvindsen / NRK

– Sandnes skal være en ledende kraft i regionen.

Det var budskapet da flertallspartiene i byen la fram regnskapet sitt for det siste året.

Selv er de strålende fornøyde med det de har oppnådd, men akter ikke å hvile på laurbærene. Nå posisjonerer de seg for den kommende debatten om kommunesammenslåing.

– Det er et viktig bidrag i debatten om kommunestruktur at Sandnes har tenkt å forbli en egen kommune. Vi har blitt regionens midtpunkt langt på vei, men skal nå ta et større grep, sier varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli fra Fremskrittspartiet.

Vil tilby billige boliger

Borgli mener det handler om å innta en ledende rolle innen næringsliv, boligbygging – og turisme.

Flertallspartiene i Sandnes oppsummerer året

Vi vil styre i vår egen kommune, sier ordfører Stanley Wirak.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Vi skal jobbe for destinasjonen Sandnes og gjøre oss mer attraktive for folk fra andre deler av landet og utenlandske turister. Sandnes ligger midt i en spennende region og har potensial, sier varaordføreren.

Da flertallspartiene Frp, Ap, SV, Senterpartiet og pensjonistpartiet i dag inviterte til jordbær og politisk oppsummering, var skrytelisten lang: Økonomien er under kontroll, sykehjemsutbygginga endelig godt i gang og barnehagedekninga på plass, var noe av melodien.

– Vi har god plass, blant annet til boliger. Derfor legger vi til rette for at folk skal få rimelige boliger, sier ordfører Stanley Wirak fra Arbeiderpartiet.

Motbør utenfor kommunegrensene

Ikke alle er like glade for Sandes nyvunne sjølbevissthet. Det viser blant annet striden rundt Sandnes Øst, der politikerkolleger fra andre kommuner har begynt å så tvil om behovet for den storstilte utbygginga som er planlagt.

– Jeg ble jo overraska da vi diskuterte transportløsninger til Sandnes Øst. Vi har vært enige i 15 år om at den store utbyggingen skal skje her. Dette vil blant annet spare matjord på Jæren. Men på det møtet ble det tydelig at til og med ikke Klepp-ordføreren støtter oss, sier Wirak.

Vi har langt på vei blitt regionens midtpunkti...

Pål Morten Borgli

Og Sandnespolitikernes har litt å stri med for å få oppfylt ambisjonene sine. Vegløsningen til Sandnes Øst henger foreløpig i en tynn tråd. I tillegg har fylkeskommunen en rekke innsigelser til kommunens utbyggingsplaner.

– Det er jo interessant, for vi har full støtte hos Fylkesmannen i de langsiktige prioriteringene som denne regionen har gjort før. Noen i fylkeskommunen prøver på omkamp, men jeg tror at mange av innsigelsene kan vi sortere ut i løpet av dialogen vi skal ha i sommer, sier ordføreren.

Samarbeid er førstevalget

Denne striden og den kommende debatten om kommunesammenslåing ser foreløpig ut til bare å føre Sandnes politikerne tettere sammen.

– Vi vil styre i vår egen kommune. Derfor er vi klare på at denne omkampen, som noen legger opp til, vil vi ikke være med på, sier Wirak.

Derimot vil de gjerne samarbeide mer i den svært uvanlige flertallskonstellasjonen – også etter kommunevalget neste høst:

– Det kollegiale er optimalt. Jeg ser ingenting i veien for at vi ikke kan samarbeide godt i tiden framover. Lyden ute i byen er også at folk ønsker å ha oss videre, sier varaordfører Borgli.

– Folket avgjør hvordan dette blir sammensatt, men dersom vi har flertall som nå vil vi gjøre gå i forhandlinger. Det er vårt førstevalg, avslutter Wirak.