Sandnes og Strand kan tvinges til en kommune

Strand og Hjelmeland kan bli tvangssammenslått med Sandnes og Forsand, ifølge Aftenposten. Det skaper sterke reaksjoner i Ryfylke.

Bjarte Dagestad

Bjarte S. Dagestad (H), ordfører i Forsand, mener forslaget er interessant.

Foto: Erik Waage / NRK

– Jeg forstår ikke hva Strand og Sandnes har med hverandre å gjøre.

– Ikke Sandnes. Det blir for stort og for langt borte. Da hadde det vært bedre med Stavanger.

På gata i Jørpeland i Strand kommune er folk lite interesserte i en fremtidig storkommune sammen med Forsand, Hjelmeland og Sandnes.

Men dette kan bli tilfellet, ifølge Aftenposten.

Ifølge det avisa erfarer griper Stortinget inn og hurtigbehandler kommunereformen rett over nyttår. Videre skriver de at et alternativ er å slå kommunene i Ytre Ryfylke sammen med Sandnes.

Avisa har snakka med sentrale personer i de fire partia som står bak regjeringa sitt store prestisjeprosjekt, kommunereforma.

– Spenstige tanker

Forsand-ordfører og Sandnes-tilhenger Bjarte S. Dagestad (H), mener det er et interessant forslag.

Ordfører i Forsand

Bjarte S. Dagestad (H) kaller ryktene for 'spenstige tanker'.

Foto: Mari Friestad / NRK

– På folkemøtet ble det nevnt at Strand kunne bli med oss inn i Sandnes. Det avfeide de, så jeg vet ikke hvor glade de er for dette. Men jeg syns det er spenstige tanker, sier han.

Forsand og Sandnes har allerede gitt uttrykk for at de ønsker å slå seg sammen, til tross for at fylkesmann, Magnhild Meltveit Kleppa, mener det er en dårlig idé.

Ifølge Dagestad endrer ikke artikkelen i Aftenposten noe.

– Vi forholder oss til de avtalene vi har. Dette må komme fra regjering- og Stortingsnivå, og ikke fra media, sier han.

Mindre positiv er gamleordfører i kommunen og KrF-politiker Ole Tom Guse. Han ser heller mot Strand enn Sandnes, og har liten tro på en tvangssammenslåing av de fire kommunene.

Ole Tom Guse

Gamleordfører i Forsand og KrF-politiker Ole Tom Guse mener det ville vært en unaturlig sammenslåing.

Foto: Ingvald Nordmark / NRK

– Det blir en unaturlig sammenslåing. Ryfast åpner for utviklingsmuligheter for Stavanger innover hit, og da blir det rart å gå mot Sandnes, sier han.

– Bare et rykte

– Vi har ikke tenkt å bli en del av Sandnes, og det innspillet ser jeg på som et rykte, sier Strand-ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) om det nye kommunkartet som Aftenposten presenterer.

Hun jobber for en sammenslåing med Hjelmeland, som også krever å få med Forsand, og i morgen skal de to kommunene ha det siste møtet om kommunesammenslåing.

Irene Heng Lauvsnes

Irene Heng Lauvsnes (H) forholder seg ikke til rykter.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Det går etter planen, og vi forholder oss til den tidsplanen vi har fått beskjed om.

– Ser du helt bort fra at det kan bli en tvangssammenslåing?

– Per nå vil jeg ikke forholde meg til noe jeg ikke har hørt andre steder enn i avisa, sier hun.

Flere nyheter fra Rogaland