Hopp til innhold

Sandnes anker NVE-godkjenning

Striden rundt Vardafjell vindkraftverk i Sandnes fortsetter. Sandnes kommune anker godkjenningen NVE har gitt til å sette opp større og mer støyende vindmøller enn det som ble tillatt i 2014. Nå går saken til Olje- og energidepartementet.