Steile fronter mellom bybane og busvei-tilhengere

Samferdselsutvalget i fylket gikk i dag inn for bybane på Nord-Jæren.

Samferdselsutvalget i fylkeskommunen

Samferdselsutvalget i fylkeskommunen.

Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Ni stemte for bybane og seks stemte for bussvei.

Det var representanter fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet som sa nei til bybane.

Når saken skal opp i fylkestinget den 11. og 12. desember, er det derimot ventet et knapt flertall for bussvei.

– Det var som forventet at en skulle få flertall for bybanekonseptet. Jeg er glad for det, men det er klart at vi har et godt stykke arbeid foran oss fram mot fylkestinget for å samle flertall for det samme.

Det sier lederen for samferdselsutvalget i Rogaland fylke, Ellen Solheim (KRF) til NRK.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

BYBANE-211112-RO-171100-SI

Steile fronter

I møtet onsdag ettermiddag var frontene steile. Verken bussvei eller bybanepartiene lot seg rikke.

– Jeg er uenig i at det handler om bybane eller bussvei. Dette handler om kollektivløsninger. Hvordan vi skal løse fremtiden.

Tom Tvedt (Ap)

Tom Tvedt, som er gruppeleder i Arbeiderpartiet sier at han ser muligheten for å finne en kompromissløsning i fylkestinget.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Det sier Tom Tvedt, som er gruppeleder i Arbeiderpartiet. Han ser muligheten for et kompromiss, selv om uenigheten kom til uttrykk både i ordskiftet og avstemning i dag.

– Jeg registrerte at det var signaler om at man ville prøve å finne løsninger. Det er vi og innstilt på. Så skal dette videre til fylkesutvalget. Dette handler først og fremst om å løse det kollektive ansvaret vi har, slik at vi får vekk køene og at folk som har behov for bil kan bruke det og at vi andre som kan bruke kollektiv kan bruke det, sier Tvedt.

– Se om vi kan fine en optimal løsning

Det var klart på forhånd at bybanetilhengerne er i flertall i samferdselsutvalget, slik er det ikke i fylkestinget.

– Det som var bra her i dag, var at folk sier at de har vilje til å finne fram til en omforent løsning. Da tenker jeg at jeg får ta dem på ordet, og så får vi jobbe sammen fram mot fylkestinget i desember med å se om vi kan finne en optimal løsning for vår region, sier Elle Solheim.