Samarbeider om markedsføring

Reiselivssorganisasjoner på Haugalandet går sammen for å redde Ryanair-ruten. Ordførere vurderer å åpne pengesekken.

Reiselivsorganisasjonene på Haugalandet skal nå samarbeide tettere og satser på å få flere briter til regionen. Grunnen er økt frykt for nedleggelse av Ryanair-ruten mellom Haugesund og London. 

Regional reiselivssjef Asbjørn Moe sier økt markedsføring og mer penger er er nødvendig.

- Ryanair-ruten kommer til å bli nedlagt dersom en ikke gjør fremstøt for den nå. Vi har vært for puslete. Det er for lite muskler bak markedsføringen vi gjør herfra. Det må mer midler på banen, både fra private og det offentlige, sier Moe.

Frykter nedleggelse av Ryanair-ruten

Under et møte i Haugesund i går ble det nye samarbeidet mellom det interkommunalt eide Destinasjon Haugalandet og Haugesund Travel lagt frem for regionens ordførere. De fikk også høre om den økte frykten for nedleggelse av Ryanair-ruten. Nå åpner både Haugesund, Karmøy og Tysvær opp for flere kommunale kroner.

- Vi ser at det er mange fler som reiser ut enn inn. Derfor er det nok nødvendig både for å opprettholde Ryanair-ruten og for vårt eget reiseliv. Vi må inn med midler, og bruke de vi har bedre. Det er vi helt klar over. Vi er også villige til å vurdere om vi må ut med mer midler, sier Karmøy-ordfører Kjell Arvid Svendsen.

Vurderer å åpne pengesekken

Ordfører i Tysvær, Reidar Pedersen, mener samarbeidet mellom reiselivsorganisasjonene på Haugalandet er spennende og vil vurdere mer penger til Destinasjon Haugalandet når budsjettet behandles til høsten.

- Fra kommunenes side har vi avvist å gå inn med mer penger tidligere og vist til at aktørene må stille opp før vi vurderer det. Nå registrerer vi at de stiller opp, dermed ser vi at det er naturlig at vi vurderer dette nå utover høsten, sier Pedersen.