NRK Meny
Normal

Lokale spesialiteter øker mest i butikken

Stadig mer mat fra små, lokale produsenter får innpass i dagligvarekjedene, viser tall fra stiftelsen Matmerk. På ett år har salget av lokalmat i butikkene økt med 10,3 prosent, mens det totale dagligvaresalget økte med 3,5 prosent.

Kortreist mat

Salget av lokalmat i dagligvarebutikkene har på ett år økt tre ganger så mye som veksten i det totale dagligvaresalget. Stiftelsen Matmerk gir både kjedene og produsentene æren for det.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Det er klart det er viktig å komme inn i kjedene, sier Jorunn Oftedal.

I Aronia Jæren produserer hun saft og syltetøy av de næringsrike bæra. Gjennom Spesialgrossisten i Stavanger selger hun varene i en rekke dagligvarebutikker i Rogaland.

Aroniasaft

Aroniasaft fra Jæren er å finne i mange dagligvarekjeder.

Foto: Aronia Jæren

– Vi var også de første i Rogaland som fikk spesialitetsmerket. Det, og at vi har vært aktive i markedsføringen, har også hjulpet, sier Oftedal.

Lokalmat øker mest

Og dagligvarekjedene selger stadig mer mat fra mindre, lokale produsenter. Tall fra stiftelsen Matmerk viser at det nå selges lokalmat for 4,2 milliarder kroner i dagligvareforretningene. Det er en økning på 10,3 prosent på ett år. Samtidig har den totale omsetningen i dagligvarehandelen økt med 3,5 prosent.

– Kjedene satser nå på lokalmat, og produsentene er blitt flinkere til å forstå hvordan kjedene tenker og til å selge inn produktene sine, sier Anne Mette Johnsen, kommunikasjonssjef i Matmerk.

Økningen er størst på Vestlandet og i Midt-Norge med 11,4 og 11,2 prosent. Lavest ligger Nord-Norge med 7,3 prosent, men det tror Johnsen at delvis skyldes at det er lenger mellom butikkene der.

Omsetning av lokal mat i dagligvarebutikker (i 1000 kroner)

Region

2013

2014

2015

endring siste år

Oslo

382.533

479.568

528.674

10,2%

Østre Østland

729.413

884.476

978.574

10,6%

Vestre Østland

472.291

566.762

624.906

10,3%

Vest-Norge

642.807

818.261

911.528

11,4%

Midt-Norge

455.562

542.160

602.734

11,2%

Nord-Norge

453.777

503.336

540.225

7,3%

Norge totalt

3.135.804

3.793.359

4.183.422

10,3%

Anne Mette Johnsen

Anne Mette Johnsen er kommunikasjonssjef i stiftelsen Matmerk

Foto: Matmerk

Johnsen er særlig fornøyd med tallene fordi definisjonen av lokalmat nylig er stramma inn. Betegnelsen gjelder nå «Mat- og drikkeprodukter med en lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie».

Det betyr at hverken store produsenter av for eksempel tomater og andre grønnsaker, eller ferskt brød til dagligvarebutikkene er med i tallene.

– Folk tar seg råd

De fleste er små, lokale produsenter, som Aronia Jæren, Jærosten fra Voll, kjøtt fra Prima Jæren og skinke fra Suldal. Johnsen mener tallene viser at folk vil ha denne maten sjøl om den ofte er litt dyrere.

– Det vil den være fordi dette er småskalaproduksjon, der man legger mye mer arbeid og tid inn i et lite produkt. Men folk tar seg jo råd til det, kanskje ikke til hverdags, men til fest og helg, sier hun.

Målsetting på 10 milliarder

– Matkultur er en sentral del av ethvert land, og det å være stolt over sin egen mat er viktig. Vi håper at nordmenn i framtida skal være minst like stolte av maten sin som franskmenn og italienere er av sin, legger hun til.

Til det er det nok et stykke fram. Regjeringa, Matmerk og Innovasjon Norge har som målsetting at omsetninga av lokalmat skal opp i 10 milliarder kroner i 2025.

– Hvis det fortsetter å øke i denne farten, er vi ganske sikre på at vi skal greie det, sier Anne Mette Johnsen i Matmerk.