Salg av Dale-eiendommen

 • NY BUDFRIST FOR DALE:

  Ny budfrist for den 4500 mål store Dale-eiendommen i Sandnes er satt til 15 desember. Da vil Rogaland fylkeskommune gå inn i en åpen forhandlingsprosess med de som er med i budrunden, sier rådmann Trond Nerdal. Han regner da med en rask avklaring, der pris og økonomisk gevinst en gang i framtiden, blir avgjørende.

 • NY BODRUNDE FOR DALE:

  Fylkesutvalet har vedtatt at fylkesrådmannen skal leie ein ny bodrunde på Dale-eigedommen. Alle dei nåverande budgiverne og eventuelle nye skal få moglegheit til å vera med vidare i prosessen. Jarle Nilsen frå Ap, seier at dei har tru på at salet kan vera unnagjort i løpet av neste veke.

 • BODKRIG OM DALE-EIGEDOMMEN:

  Ein av dei seks bodgjevarane til Dale-eigedommen har nå kome med eit nytt og forbetra bod på eigedommen. Det er altså i ferd med å utvikle seg til bodkrig. Det nye tilbodet er så godt at det enten rangere som nummer ein eller to, opplyser fylkesrådmann Trond Nerdal.

  Saka blir nå behandla lukka politisk møte.