Vegvesenet tvangsflytter rødlistede salamandere

Bygging av ny tunell truer hjemstedet til småsalamanderne. De ser ut til å trives på sitt nye hjemsted.

Flytter rødlistede salamandere bort fra den nye veien

Bygging av ny tunell truer hjemstedet til småsalamanderne.

– En, to, tre, fire, fem...Jeg klarer ikke å telle dem.

Mette Alsvik i Statens Vegvesen sjekker småsalamander-feller på Tasta i Stavanger.

Denne arten er rødlistet. På grunn av byggingen av Eiganestunnelen må salamanderne flyttes. Den nye tunellen starter akkurat der hvor salamanderne holder til.

Les også: Minst 20 millioner bompenger skal brukes for å flytte dette gresset

– Vi er redde for at dammen her kan bli drenert ut nå i utbyggingsfasen. Vi fanger noen store salamandere nå, og flytter dem til en ny dam, forteller hun.

– Tror salamanderne vil trives

De utrydningstruede krypdyrene blir fraktet til en dam ved Tastavarden.

– I juli begynner de små larvene som legges nå å bli litt store. Da tar vi en runde til, og flytter over dem og, sier Alsvik.

Flytter salamandere pga ny vei

Mette Alsvik i Statens Vegvesen sjekker småsalamander-feller på Tasta i Stavanger.

Foto: Ole Andreas Bøe / NRK

Hensikten er å ta vare på, og øke bestanden.

– Vi har fortsatt litt av småsalamanderen her i Rogaland, men hvis vi ikke gjør noe nå for å ta vare på den, kan den bli kritisk truet, sier Alsvik.

Hun tror salamanderne vil trives på det nye hjemstedet.

– Forholdene skal være ganske greie, så vi håper de vil trives. Dette synes jeg var kjekt, sier hun.