Sakkyndige er oppnevnt

Rettspsykiatriske sakkyndige er oppnevnt for å vurdere om den sikta 17-åringen er strafferettslig tilregnelig, og de har frist til midten av september med å komme med en konklusjon.