Normal

Sa nei til hundre nye vindmøller

– Dette er ikke å bremse. Det er en bråstopp, sier Arne Bergsvåg (SP) om Fylkesutvalgets avgjørelse om å si nei til nye konsesjoner for vindkraftutbygging i Rogaland.

Janne Johnsen og Terje Halleland

KONSEKVENSER: Fylkesvaraordfører Terje Halleland fra Frp (i midten) mener det er stor uforutsigbarhet knyttet til konsesjonene for vindmølleutbygging.

Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Åtte nye konsesjoner for vindkraftutbygging var oppe i Fylkesutvalget tirsdag. Alle åtte ble stemt ned, og Høyre og Frp fikk gjennomslag for å bremse vindkraftutbyggingen frem til 2020.

Arne Bergsvåg fra Senterpartiet reagerer sterkt på avgjørelsen.

– Det er ikke å bremse. Det er en bråstopp. Og det er beklagelig, for vi har en vindkraftplan som viser flere områder hvor fylkestinget har vært positiv til utbygging. Utbyggerne har startet en lang og dyr prosess, og når de nå er på målstreken med konsesjonssøknaden sin, så sier vi nei. Det er helt uhørt, sier Bergsvåg.

LES OGSÅ: Bremser utbygging av vindkraft i Rogaland

– Kan vente i årevis med å bygge ut

De åtte konsesjonssøknadene dreide seg om til sammen hundre nye vindmøller i Vindafjord, Tysvær, Sandnes og Gjesdal. Blant dem som ønsket vindmøllestans er fylkesvaraordfører Terje Halleland fra Frp.

– Det er for å se på konsekvensene av konsesjonene vi allerede har gitt, sier han til NRK.no.

– Hadde det vært en automatikk i at vi gir en konsesjon som så blir utbygget, så hadde det vært greit å forholde seg til. Men det vi gjør nå er å gi en konsesjon som varer i 25 år. Man kan altså vente i flere år før man bygger ut. Og da har vi ingen forutsigbarhet i hvordan vi forvalter arealet i fylket vårt.

Elin Schanche fra Høyre er enig.

– Det er ventet en stor befolkningsvekst i Rogaland, og det kan bli store arealkonflikter hvis man båndlegger så store områder til vindkraftutbygging.

LES OGSÅ: Protesterer mot vindkraft i Vindafjord

Uenige om vindkraftmålet er nådd

Ifølge Schanche er målene for vindkraftutbygging i Rogaland nådd. Det er allerede gitt 21 konsesjoner i fylket, og disse har potensial til å produsere til sammen 3 terrawatt-timer (TWH).

Bergsvåg fra Senterpartiet mener imidlertid at målene ikke er nådd.

– Nei. Det er helt feil. I planen om vindkraft er det ikke noen øvre grense. Vi har i en klimaplan satt oss et mål vi ønsker å oppnå. Dette er i dag ikke oppnådd. Det er gitt konsesjoner, men vi vet at mange av disse ikke vil bli bygget ut. Så vi er langt fra målet.