Så mange bruker antibiotika i ditt fylke

Alle landets fylker har kuttet kraftig i antibiotikabruken de siste fem årene, men fortsatt er det geografiske forskjeller.

Antibiotika

Bruken av antibiotika i Norge skal ned med 30 prosent på ti år. Det er ennå et godt stykke igjen til dette målet er nådd.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Disse forskjellene har holdt seg over tid. Vi kan ikke peke på noen konkret årsak til at det er slik, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Solveig Sakshaug.

Seniorrådgjevar Solveig Sakshaug ved FHI

Seniorrådgiver Solveig Sakshaug.

Foto: FHI

I fjor fikk 21 prosent av befolkningen utskrevet antibiotika én eller flere ganger fra leger og spesialister utenfor sykehus og sykehjem. Andelen var høyest i Østfold og lavest i Troms. (Se liste for alle fylker nederst i saken.)

Også blant sykehusene, der ni prosent av all antibiotika blir skrevet ut, er det Sykehuset Østfold som topper lista.

Mener legene har blitt flinkere

Helsemyndighetene har som mål å kutte antibiotikabruken med 30 prosent fra 2012 til utgangen av 2021. Fasiten etter fem år er en nedgang i totalbruken på 13.5 prosent. Ser en på andelen antibiotikabrukere, er nedgangen 15.5 prosent.

– Dette er veldig positivt. All reduksjon i bruken av antibiotika er med på å gjøre at problemene med resistens blir mindre. Likevel må det jobbes enda hardere for å nå målet, sier Sakshaug.

Det er laget konkrete handlingsplaner ute i kommunene for å klare dette, blant annet har leger blitt sendt på kurs.

Mener legene har blitt flinkere

Janne Dahle-Melhus - fylkeslege Rogaland

Janne Dahle-Melhus.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Fylkeslege i Rogaland, Janne Dahle-Melhus, mener bevisstheten rundt antibiotikabruk har økt betraktelig de siste årene.

– Det jobbes veldig godt både i kommuner og på sykehus for å få ned bruken. Noen skal opplagt behandles med antibiotika, men i andre tilfeller er det kanskje ikke nødvendig. Da er det viktig å forklare dette til pasienten på en skikkelig måte, og der gjøres det mye godt arbeid nå, sier Dahle-Melhus.

Sakshaug i Folkehelseinstituttet mener også at folks syn på antibiotika har mye å si.

– For å få ned bruken, kan en ikke bare se på dem som forskriver antibiotika. Det handler også om en holdningsendring hos befolkningen generelt, sier Sakshaug.

Antibiotikabruken per fylke

Andel brukere av antibiotika i prosent

Fylke

2012

2013

2014

2015

2016

Nedgang i prosentandel

Akershus

25.2

23.1

22.6

21.8

21.0

16.7

Aust-Agder

26.7

24.9

23.7

23.8

21.5

19.5

Buskerud

25.5

23.7

23.4

22.5

21.3

16.5

Finnmark

21.4

20.6

19.3

19.1

18.4

14.0

Hedmark

25.3

23.4

23.0

22.4

21.7

14.2

Hordaland

26.0

24.9

23.7

23.0

22.0

15.4

Møre og Romsdal

25.0

23.4

22.6

22.8

21.7

13.2

Nordland

23.1

21.7

21.5

20.9

20.0

13.4

Nord-Trøndelag

25.9

25.3

24.5

24.0

22.4

13.5

Oppland

25.0

23.3

22.4

22.2

21.1

15.6

Oslo

25.1

22.8

22.3

21.4

20.5

18.3

Rogaland

24.5

23.3

22.5

21.6

20.7

15.5

Sogn og Fjordane

23.7

22.4

20.1

20.5

19.8

16.5

Sør-Trøndelag

23.0

21.9

21.5

20.6

19.9

13.5

Telemark

24.5

22.9

22.2

22.7

21.2

13.5

Troms

21.5

20.0

19.5

18.9

18.1

15.8

Vest-Agder

27.2

25.5

24.2

23.5

22.6

16.9

Vestfold

26.5

25.1

24.2

23.7

22.4

15.5

Østfold

28.6

26.5

25.7

24.9

23.9

16.4

Hele landet

25.1

23.5

22.8

22.2

21.2

15.5

Kilde: Folkehelseinstituttet

(85 prosent av all antibiotika blir skrevet ut hos leger, spesialister og tannleger utenfor sykehus og sykhjem. Statistikken omhandler disse 85 prosentene.)