Så gode tall har ikke Nav i Rogaland sett på flere år

Ferske tall fra Nav viser at antall nye varsler om oppsigelser og permitteringer er på det laveste nivået det har vært siden oljekrisen begynte.

Rosenberg

Det er flere indikatorer som tyder på bedring i arbeidsmarkedet i Rogaland. Her på det tradisjonsrike Rosenberg-verftet har de ansatt folk de siste månedene etter flere runder med oppsigelser. Bildet er fra en tidligere anledning.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Det er flere positive signaler. Virksomhetene rundt oss har nesten sluttet å si opp og permittere folk. Det er det mest gledelige.

Nav-direktør Truls Nordahl viser frem grafen som viser utviklingen. I september 2014 mottok rekordmange 2507 personer varsler om oppsigelser eller permitteringer i Rogaland.

Siden har nivået for det meste ligget på et relativt høyt nivå. De siste månedene har imidlertid pilene snudd.

Varsler
Foto: NAV

– Det har vært ganske mange nedbemanninger, men de siste seks månedene har det gått nedover til nesten ingenting, sier Nordahl.

Truls Nordahl

Direktør i Nav Rogaland, Truls Nordahl, kan glede seg over gode tall.

Foto: Inger Johanne Stenberg/NRK

– Dette er et veldig lavt nivå, også sammenlignet med før oljekrisen.

Flere ledige stillinger

Samtidig som antall varsler går ned, går antall ledige stillinger opp i oljefylket og bruttoarbeidsledigheten, altså antall helt ledige og på tiltak, har gått ned i mars.

– Antall ledige stillinger ligger på et nivå som er om lag 40 prosent høyere enn på samme tid i fjor, sier Nordahl.

– Det er denne kombinasjonen, færre varsler og flere stillinger, vi har sett etter.

  • Narve lette etter jobb på oljemessen:
    Narve Endresen er arbeidsledig. Idag var han på ONS.

Fortsatt høy ledighet

Arbeidsledigheten i Rogaland er imidlertid fortsatt den høyeste i landet med 4,4 prosent(helt ledige). Snittet for landet er 2,9. Nav forventer nå at ledigheten vil gå sakte, men sikkert nedover i månedene fremover.

Helt ledige

Helt ledige mars 2017

Foto: Nav

– Det er en uoffisiell indikator, men vi merker at bedriftene som møter oss er i bedre humør. Det er jobber i bygg og anlegg, reiseliv og industri, sier Nordahl.