RYKER ENNÅ, MEN HAR KONTROLL:

Det ryker ennå av flisehaugen på industriområdet Kaupanes i Eigersund, men bedriften har kontroll. Brannvesenet har forlatt stedet.