Beboere på Tasta og Hundvåg i Stavanger mener de har fått sprekker i grunnmuren av arbeidet med Ryfast-tunnellene. Statens Vegvesen kartlegger nå åtte tusen boliger i området der tunnellene skal gå.

Ryfastsprekker i grunnmur

Beboere på Tasta og Hundvåg i Stavanger mener de har fått sprekker i grunnmuren av arbeidet med Ryfast-tunnellene. Statens Vegvesen kartlegger nå åtte tusen boliger i området der tunnellene skal gå.