Hopp til innhold

Ryfast kan bli for dyrt

Trafikken gjennom Ryfast kan bli langt lavere enn tidligere beregnet. Statens vegvesen varsler nå at det kan bli vanskelig å få finansiert veiprosjektet.

Ryfast
Foto: NRK

Det er satt ned en arbeidgruppe ledet av fylkesrådmann Liv Fredriksen for å finne finanseringsløsninger for Ryfast.

I gruppen sitter representanter fra Statens vegvesen, rådmannen i Stavanger kommune, en rådmann fra Ryfylkekommunene. Gruppen skal levere sine vurderinger i løpet av vinteren.

Statens vegvesen orienterte fredag samarbeidsgruppen for Ryfast om de nye tallene.

Andre muligheter

- Det er knyttet litt usikkerhet til muligheten for å finansiere Ryfast med bompenger alene. Vi ser det kan være behov for andre midler i tillegg, og det ønsker vi å drøfte i denne arbeidsgruppen, sier Hanne Hermanrud, distriktssjef i Statens vegvesen.

I Strand er ordføreren bekymret.

- Vi blir urolige når vi ikke får den forventede fremgangen i prosjektet. Ryfast er ikke lagt dødt ennå, men det må snart komme noe positiv fremgang i dette for å holde liv i prosjektet, sier ordfører i Strand, Helge Steinsvåg.

Dårligere muligheter

De nye tallene for trafikk gjennom Solbakktunnelen viser at det kjøre omlag 4000 kjøretøy gjennom tunnelen i 2015. Med en gjennomsnittlig bompengepris på 100 kroner er mulighetene for å finansiere Ryfast med bompenger blitt mye dårligere.

Ryfast med strekningsvise tiltak på riksvei 13 og fylkesvei 491 Espedal - Frafjord er nå beregnet til å koste mellom 4,6 og 6 milliarder kroner.

Stavanger - Tau

Fastlandsforbindelsen mellom Stavanger og Tau kan stå i fare.

Foto: NRK

 

 

Ryfast skulle stått ferdig i år etter de opprinnelige planene. Når Ryfast kommer igang er stadig blitt utsatt, og prisen har økt jebvnt og trutt.

- Jeg liker ikke at det nå blir lempet på sikkerhetskravene i Solbakktunnelen for å få ned prisen. Men vi må nå prøve å få til Ryfast, og se om dette er mulig å få til, sier Steinsvåg.