Ryfast frå Ryfylke er stengt

Ryfylketunnelen er nå stengt i løpet frå Solbakk til Hundvåg. Det skjedde eit trafikkuhell mellom eit vogntog og ein personbil like innanfor tunnelen på Solbakksida om lag klokka 0945. Ingen personar har blitt skadde.