RYDDER VEIEN VED MOI:

På E39 ved Moi holder Vegvesenet på å rydde veien ved Moi, der det gikk et steinras i dag tidlig. Bilister må regne med at det kan bli inntil ti minutter å vente for å slippe forbi rasstedet.