NRK Meny
Normal

Søppelet flyt på kystperler i Ryfylke

Til og med på naturreservet finn ein q-tips, bildekk og plastkanner, men ingen tek ansvaret for oppryddinga.

Gå til forsiden

Ryddesjau i Ryfylke

Søppel i Ryfylke

Ryddesjau i Ryfylke

5 bilder

  Søppel frå Ryfylke

  RYDDESJAU: Dette er berre eitt av lassa Statens vegvesen har teke med seg i ryddearbeidet på Sør Hidle. Det er ikkje deira ansvar å ta det med seg, men ingen andre vil gjera jobben.

  Foto: Øyvind Ellingsen / Vegvesenet
  Plastfibrar frå Ryfast

  SØPPEL FRÅ TUNELL-BYGGING: Dette er plastarmering og skyteleidning frå Ryfastutbygginga.

  Foto: Håkon Fossmark / Naturvernforbundet i Rogaland

  Vegvesenet er i desse dagar ute å ryddar opp i søppel som hamna i sjøen i samanheng med bygginga av det undersjøiske vegsambandet Ryfast. Men det er ikkje berre deira eige søppel som dukkar opp under ryddinga.

  I strandkanten på naturperler og på naturreservat som på Hidlekjeøy flyt det nærmast med søppel.

  – Eg er veldig overraska over mengda anna søppel me finn. Det er alt frå fulle hagemøbelsett til store mengder bildekk, forklarer Øyvind Ellingsen i Vegvesenet.

  – Det blir som å tru på julenissen

  Det er han som er ansvarlege for oppryddinga etter at det blei dumpa store mengder plastarmering og skyteleidning i fjorden. Han har eigentleg berre ansvaret for å plukka med seg Vegvesenet sitt søppel, men seier at dei ikkje overser alt det andre søppelet dei finn.

  – Når me først er her så tek me med oss alt. Sjølv om det ikkje er vårt ansvar, så har me jo eit samfunnsansvar. Me har prøvd å få andre til å ta det, mellom anna kommunane, men slik det er nå er det me som tek det, seier Ellingsen.

  Hans Olav Sandvoll, som er dagleg leiar i Ryfylke Friluftsråd, dei ryddar og held orden på dei typiske utfartsplassane for båtfolket i Ryfylke. Men har ingen moglegheit til å rydda over alt.

  – Norge har litt over 100.000 kilometer lang strandlinje. Det blir som å tru på julenissen at me skal få bukt med søppelproblemet med hjelp av litt friluftsråd og litt kommunal strandrydding, seier Sandvoll.

  Han meiner at søppelet er eit problem for alle.

  – Vegvesenet får i alle fall ta med seg det dei har forsøpla, så får dei heller frustrera seg saman med oss over alt det andre, seier han.

  Første portal er klar

  Her i Stavanger startar ein av tunnelane i Ryfast-sambandet.

  Foto: Øyvind Ellingsen / Statens vegvesen

  Arrangerer ryddeaksjonar

  Erik Thoring i naturvernforbundet i Rogaland er ikkje overraska over alt søppelet dei finn.

  – Dette er søppel som flyt i land, og det er vanskeleg å få bukt med. Når me arrangerer ryddeaksjonar så ser me at mykje av det er byggeavfall som isopor og plast som har blåst på sjøen.

  – Ein skulle tru at det blei mindre og mindre forsøpling, men det gjer det dessverre ikkje, avsluttar Thoring.