RV. 13 STENGES UT DAGEN:

Riksvei 13 vil være stengt ut dagen mellom Suldalsporten og Helganes på grunn av rasfare. Omkjøring vil skje via Ølen, og eventuelt via Sauda på fylkesvei 520.