Ruster seg for stor kreftøkning

I 2030 vil det være 40 prosent flere kreftsyke i Norge. Kreftforeningen mener det er viktig å få på plass et system der pasientene kun har én journal.

Pasient på sykehus

I år 2030 vil cirka 42 000 personer rammes av kreft her i Norge. Dette er en økning på 40 prosent.

Foto: SCANSTOCKPHOTO

– Jeg synes det blir feil at datasystemene ikke skal kunne utveksle informasjon seg imellom, og at det ennå er så gammeldags at leger må sende faks til hverandre, sier Egil Egge.

Egge har selv vært kreftpasient, og fikk behandling for prostatakreft for fire år siden. Nå jobber han som frivillig i Kreftforeningen sin kafé på Vardesenteret på Stavanger universitetssjukehus. Skal vi tro statistikken, vil Vardesenteret få flere besøkende fremover.

Egil Egge

Egil Egge var selv kreftpasient for fire år siden. Han mener journalsystemet er utdatert.

Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi vet at cirka 42 000 personer kommer til å ha kreft i år 2030 her i Norge, sier Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen Rogaland.

Gram mener det er svært viktig å få på plass et system som sikrer at hver enkelte pasient har én journal, uansett hvor i landet vedkommende blir behandlet. Slik vil helsevesenet være bedre rustet til å ta hånd om flere kreftpasienter.

– Vi kaster bort penger

Kreftforeningen inviterte i dag rogalandspolitikere til frokostmøte for å snakke om hvordan helsevesenet skal klare å behandle alle kreftsyke pasienter i fremtiden. Ulempene med dagens journalsystem er mange, mener Gram.

Camilla Gram

Camilla Gram, distriktssjef i Kreftforeningen Rogaland, mener et oppdatert journalsystem vil være nødvendig i fremtiden.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det kan være at en pasients diagnose ikke kommer tidsnok, eller at den ikke er god nok. Slik kaster vi bort penger i dag, sier Gram.

Hun legger til at det også er problematisk at pasienter får time hos leger som ikke har fullstendig informasjon om sykdomshistorikken deres, slik at de blir bedt om å komme tilbake igjen.

– Den timen legen bruker på dette kunne blitt brukt på en annen pasient, og ting kunne generelt gått raskere, sier Gram.

Et mål for politikerne

«Én innbygger, én journal» har i flere år vært et mål for politikerne, og et mål som dagens regjering fortsatt jobber med, ifølge stortingskandidat Atle Simonsen (Frp).

leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Atle Simonsen.

Atle Simonsen (Frp) ønsker at hver innbygger skal ha kun én journal.

Foto: NRK

– Vi har fått på plass en elektronisk pasientjournal, slik at det holder å ta med mobilen til legen i stedet for papirbunken. Vi jobber også med å innføre én innbygger, én journal i hele Norge, sier Simonsen.

Han mener dette er et viktig og stort prosjekt for helsevesenet her til lands, som også vil svare på problematikken rundt den forventede økningen i antall kreftpasienter.