Hopp til innhold

Russebuss avskiltet på stedet

Langt flere russebusser enn forventet rullet innom kontrollstasjonen på Sokn i dag. 21 busser og fire lettere kjøretøy ble kontrollert.

En buss ble avskiltet fordi bussen ikke var godkjent etter innvendig ombygging, noe eier er pliktig til å gjøre før bussen blir tatt i bruk.

Fem busser og to lette kjøretøy fikk bruksforbud. Bruksforbudene som ble gitt var blant annet for å ha demontert setebelte bak i kjøretøyet. En russebuss hadde montert blitslys på siden av kjøretøyet slik at dette ble for bredt og dette måtte demonteres før videre kjøring. En fører måtte sikre høyttalerne før kjøringen kunne fortsette, en av førerne måtte sette fra seg tilhengeren han hadde med fordi tilhengerfeste ikke var godkjent etter montering på bussen. En annen fører fikk bruksforbud fordi kopi av løyve ikke var medbrakt.

To førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Her fikk en fører og en transportør gebyr for brudd på bestemmelsene.

En annen fører blir anmeldt til politiet for ikke å inneha yrkessjåførkompetanse.

Det var ganske mye bra også, selv om noen russebusser og russebiler fikk bruksforbud eller ble avskiltet, sier kontrolleder fra Statens vegvesen Helge Våge.