Han har fått sin største seier, i dag forsvinner rushtidsavgiften

De er glade, men anser ikke kampen som vunnet. Hele bompengesystemet må bort før aksjonistene er fornøyde.

Frode Myrhol frå Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Fem år etter at Frode Myrhol gikk inn i politikken i kampen mot bompenger, er første mål nådd, rushtidsavgiften fjernes på Nord-Jæren.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

I dag, mandag 10. februar, er det slutt på den forhatte rushtidsavgiften på Nord-Jæren. I et drøyt år har det kostet 44 kroner uten bombrikke å kjøre i rushtiden på morgenen og ettermiddagen.

– Mens maksimalt utgiftsnivå var 2640 kroner måneden, blir dette nå redusert til 1320 kroner, sier leder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frode Myrhol.

Han mener at fjerning av rushtiden er stort skritt i rett riktig retning, men vil ikke gi seg før hele ordningen med bompenger er fjernet.

Startet parti

Ulike protestaksjoner i Stavangerområdet mot den vedtatte bomringen, resulterte i 2014 i politisk parti, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB). De kom inn i Stavanger bystyre med tre representanter i 2015.

Myrhol mener det smarteste de gjorde, var å gå inn i politikken selv.

– Vi kunne stått på utsiden og protestert så mye vi bare ville. Vi må inn og samarbeide med de andre politiske partiene for å få til en endring.

Han mener gjennomslaget kom ved å samarbeide med Arbeiderpartiet og få dem til å snu i saken.

Myrhol viser til andre steder i landet som Bergen og Oslo, der bompengemotstanderne er kommet inn i bystyrene ved valget i fjor

– For oss i Rogaland er det viktigste å få fjernet rushtidsavgiften. Men det at vi gikk nasjonalt og stilte i de store byene, gjør påvirkningskraften mye større.

Bompengemotstanden spredte seg

Det begynte på Nord-Jæren, men protestene spredte seg fort til andre storbyområder.

Linda-Merete Antonsen i Aleneforeldreforeningen

Linda-Merete Antonsen i Aleneforeldreforeningen demonstrerte mot bompenger i Sandnes 15. august 2018.

Foto: Marlene Forsman

Både i Bergen og Oslo har det vært store demonstrasjoner og kjør sakte-aksjoner. Regjeringen har gang på gang møtt sinte demonstranter, og har gitt etter litt etter litt.

For Nord-Jæren er det statlige ekstratilskudd som gjør at rushtidsavgiften nå kan fjernes. Det er også gitt 135 millioner kroner ekstra til kollektivsatsing.

Tøff kamp for KrF

Mye av den statlige støtten til store veiprosjekter i distriktet, avhenger målet om nullvekst i biltrafikken oppnås. Dersom trafikken øker, faller det bort store summer i statlig støtte. KrF er et av partiene som ventet lengst med å snu.

– Rushtidsavgiften var aldri et mål i seg selv, men det mest effektive middelet for å nå nullvekst-målet, sier nestleder i samferdselsutvalget i Rogaland, Reid Ivar Dahl (KrF).

Han mener nå at andre tiltak må til for å hindre økt trafikk. Dyrere parkering er ett tiltak som kommunene selv rår over.

– Men det er en historisk satsing på kollektivtilbudet, så det er vanskelig å vite hva som skjer.

Samtidig som rushtidsavgiften forsvinner, må elbilene begynne å betale halv pris i bomringen.