Rundt 50 personer syke i Madlaleiren

Forsvaret vet ikke hva som er grunnen til at rundt 50 vernepliktige og befal har blitt syke i militærleiren KNM Harald Hårfagre i Stavanger.

Madlaleiren

De siste dagene har flere vernepliktige og befal blitt syke i militærleiren KNM Harald Hårfagre i Stavanger.

Foto: HÅKON VÅRHUS SAGEN / NRK

– De fleste føler at symptomer forsvinner i løpet av ett til tre døgn, opplyser daghavende befal Markus Bakke.

Det skal være snakk om oppkast, diare og feber. Onsdag kveld ble flere personer syke i militærleiren KNM Harald Hårfagre, også kalt Madlaleiren, i Stavanger.

Det var VG som først skrev om saken.

– I går hadde vi en topp på antall syke med i underkant av 50 vernepliktige og befal smittet. Tallet er noe redusert i dag, sier han.

Av dem er det 14 vernepliktige. De ligger på egne rom i leiren og blir fulgt opp av Forsvarets sanitet. Resten av de syke er befal eller nylig dimmiterte soldater som oppholder seg hjemme

Leiren har iverksatt tiltak for å forebygge smitte. Personer som er smittet blir isolert i 48 timer etter at de sist hadde symptomer, og blir bedt om å holde seg unna fellesområder, opplyser Bakke.

Har sendt inn prøver

Forsvaret vet ikke hva som er årsaken til sykdomsutbruddet. De har sendt inn prøver av drikkevannet, men Forsvaret har liten tro på at dette er årsaken.

Forsvarets sanitet har også tatt avføringsprøve som er levert til Stavanger universitetssjukehus (SUS).