RØYKUTVIKLING PÅ HOMMERSÅK:

Naudetatane har rykka ut til Hommersåk etter melding om røykutvikling i eit bustadhus.