Røykutvikling i supplybåt, Tasta

  • FANT ÅRSAKEN TIL RØYK:

    Årsaken til røykutviklinga i en supplybåt som ligger til kai på Tasta i Stavanger, er funnet, melder Rogaland brann og redning IKS. Varmgang i en del av ventilasjonsanlegget er årsaken til røyken, og situasjonen er nå avklart.