RØYK FRA BÅT:

Rogaland brann og redning IKS melder at det kommer røyk fra en fritidsbåt på Reilstad i Finnøy kommune. Brannvesenet er på vei til stedet.