Roser russisk matte på Smeaheia

Erna Solberg vil ikke detaljstyre hvordan lærere underviser i klasserommet, og roser nye tiltak.

Erna roser matteprosjekt
Foto: Ole Andreas Bø

– Norsk skole sliter, spesielt innen matte og naturfag. Vi har ikke råd til å mangle realfagskompetanse. Vi må løfte lærerkompetansen, klar tale fra Erna Solberg på årets Solamøte.

Erna Solberg hadde for første gang som statsminister tatt turen til det politisk blå Rogaland, og på programmet sto hjertesakene læring og arbeidsliv.

– Vi vil løfte lærere og lærernes status. Det er et punkt vi er faglig svake på i Norge, og det er matematikk. Det er veldig mange flinke matematikklærere, men noen elever møter lærere som ikke har den nødvendig faglig tyngden på det, sier Solberg.

At norske elevar er svake i matte er ikkje elevane si skuld. 
Det seier ein lærer i Sandnes som etter fem år med matteundervisning på russisk vis har fått toppresultat og fornøgde elevar.

Vil ikke detaljstyre

Hun dro frem en rekke lokale eksempler fra oljefylket.

– Det er viktig å ikke detaljstyre alt som skjær i klasserommet. Vet at lærerne skaper veldig mye bra nedenfra og opp, og jeg har sett fantastiske eksempler på dette. På Smeaheia barneskole i Sandnes har de brukt russisk pedagogikk i matteundervisningen med fantastiske resultater. De har klart å løfte både de sterkeste og de svakeste, sier Solberg.

NRK har tidligere omtalt prosjektet som har løftet flere av elevene som nå går i femteklasse opp på et nivå både en og to klasser over der de egentlig skal være.

Har latt seg forbause

Femteklasse på skolen er med i et forskningsprosjekt i regi av Universitetet i Stavanger. Helt siden skolestart har de brukt russiske lærebøker oversatt til norsk.

Og Solberg som tidligere har besøkt klassen har latt seg forbause over resultatene.

– Mange av oss som har vært i det klasserommet da de var i andreklasse kunne nok lure på om barna ville henge med. Nå har vi fått resultatene, de henger med. De svakeste løftes også.

Det har de oppnådd ved å gå raskere fram og med mer utfordrende oppgaver fra første dag. Metoden fokuserer først og fremst mer på tall og geometri, enn det norske lærebøker gjør. Undervisningen er basert på en russisk metode, kalt utviklende læring.

Kan bli bedre

Men selv om Solberg talte til mange av sine egne under konferansen nevnte hun og flere ting både Rogaland og andre kan bli bedre på.

– Rogaland er ikke best på alt. 72 prosent i Rogaland fullfører videregående skole, mens landssnittet er 69 prosent. Sogn og Fjordane som er best har 75 prosent. Jeg utfordrer dere til å bli landets beste fylke når det gjelder fullført videregående skole, sa Solberg.

Solamøtet arrangeres hvert år begynnelsen av januar, og blant deltakere og foredragsholdere er både statsråder, næringslivsledere og NHO-leder Kristin Skogen Lund. Årets tema er «Ungdom, kompetanse og fremtid».

Se hele talen til Erna Solberg her:

Erna Solberg vil heve kompetansen både hos elever og lærere. det var bare noen av stikkordene fra årets statsministertale på Solamøtet.