Roper varsko om elendige forhold for slaktegris

Mattilsynet har gjort flere nedslående funn i grisefjøs i Rogaland. Nå skal de kontrollere samtlige gårder med slaktegris for å få bukt med misligholdet av dyr.

Nedslående forhold for slaktegris

Dette bildet viser noe av det Mattilsynet fant på en gård med slaktegris tidligere i år. Regiondirektør Hallgeir Herikstad synes det er trist å se at dyr blir behandlet på denne måten.

Foto: Mattilsynet

Griser som biter halene av hverandre i ren frustrasjon, syke griser som blir spist på av friske griser, og griser som ligger tilsmurt i egen avføring og urin. Dette er virkeligheten i noen grisefjøs i Rogaland, ifølge funn Mattilsynet har gjort. Rogaland er det fylket med flest svineprodusenter i hele landet.

Regiondirektør Hallgeir Herikstad betegner situasjonen som «nedslående», og sier Mattilsynet er bekymret.

– Vi ser stadig oftere dårligere forhold for slaktegris når vi kommer på tilsyn uanmeldt. Nå spør vi oss om det er en generell situasjon eller om vi har kommet over enkelttilfeller, sier han.

Har startet tilsynsprosjekt

Hallgeir Herikstad

Hallgeir Herikstad i Mattilsynet.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mattilsynet mener enkelte grisefjøs er så ille at de nå har startet et eget tilsynsprosjekt. Målet er å få bukt med misligholdet av dyr.

– Vi kommer blant annet til å kontrollere at grisene får nok mat, at de har nok plass og at renholdet er godt nok, sier Herikstad.

Han understreker at de aller fleste slaktegris har det godt, men at Mattilsynet like fullt må gå hardt ut mot dem som ikke setter dyrevelferd i høysetet.

– Bøndene er godt kjent med kravene, så vi kommer til å bli svært skuffet hvis det viser seg at det vi har avdekket så langt ikke bare er enkelttilfeller, sier Herikstad.

– Rammer dyrene

Kaja Rignes Efskind

Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

Foto: Vegard Lien / NRK

Dyrevernalliansen er sjokkerte over funnene som er gjort, og mener det er helt riktig av Mattilsynet å prioritere å avdekke forholdene for slaktegris.

– Jeg er glad for at de vil gå systematisk til verks, og det er en god vurdering å gjøre det nettopp i Rogaland, sier kommunikasjonsrådgiver Kaja Ringnes Efskind.

Hun viser til at Rogaland er det fylket med flest svineprodusenter.

– Dårlige forhold for slaktegris er et problem over hele landet, men spesielt stort i Rogaland. Stordrift er vanlig, og hensynet til effektiv økonomistyring og rasjonalisering går ut over dyrene, sier Efskind.

Dyrevernalliansen mener forskriftene som skal sørge for at slaktegris har gode forhold i fjøset, inneholder for mange gråsoner.

– Da tar flere og flere bønder snarveier, sier Efskind.

Nedslående forhold for slaktegris i Rogaland

Denne slaktegrisen er syk, men har ikke fått nødvendig behandling. Den ligger i stedet i en blanding av avføring og urin.

Foto: Mattilsynet

Glade for initiativet

Norsvin er interesseorganisasjonen for norske svineprodusenter. Organisasjonssjef Gustav Grøholt vil ikke sette noe likhetstegn mellom stordrift og manglende dyrevelferd, men er glad for at Mattilsynet er på saken.

– Vi har ingen respekt for bønder som ikke behandler dyrene sine godt. Sånn skal det ikke være, sier han.

Norsvin mener norske svineprodusenter er i verdensklasse, og ifølge Grøholt er reglene de må følge blant de aller strengeste som finnes.

– Men det finnes selvsagt enkelttilfeller der situasjonen ikke er så bra, sier han.