NRK Meny

Rogfast, E39

 • Vil ikke gi garanti

  Et flertall i Fylkesutvalget sier i dag nei til å garantere for 16 milliarder kroner for Rogfast. Flertallet mener det er for stort garantiansvar med 16 milliarder, siden kan bli lov å drive privat ferjedrift over Boknafjorden, også etter at Rogfast er ferdig i 2026.

 • Sier nei til å garanti for Rogfast

  Et flertall i Fylkesutvalget kommer i dag til å si nei til å garantere for 16 milliarder kroner til å bygge ut den undersjøiske tunnelen, Rogfast. Prosjektet er første steg i planen om en ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

 • Bokn midt i fylket

  – Når den undersjøiske tunnelen Rogfast under Boknafjorden står ferdig, blir vesle Bokn kommune ståande midt i Rogaland. Det sa ordførar Tormod Våga i Bokn, som seier at det ville leggje til rette for ei god utvikling i kommunen.

 • Første Rogfast-salve i dag

  Laster Twitter-innhold
Prosjektet E39 Rogfast inneber kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel. Stortinget vedtok prosjektet 23. mai 2017.