Rogalendinger etablerer nye bedrifter og søker nye patenter

Oljenedgangen har frigjort kreative ressurser i fylket. Rogaland er best i landet på patentsøknader og tallet på nyetableringer øker kraftig.

Arbeidsliv

Oljenedgangen har frigjort kreative ressurser i fylket. Rogaland er best i landet på patentsøknader og tallet på nyetableringer øker kraftig.

Foto: ILLUSTRASJON NRK

– Vi møter nå mange flinke gründere som tidligere hadde faste jobber i oljerelatert industri. De fleste har nye og bedre løsninger fra den industrien de kjenner best, men vi ser også en del eksempler på oljerelatert teknologi anvendt innen oppdrett, skogbruk, fornybar energi, for å nevne noen områder.

Les også: Her er de 40.000 oljejobbene forsvunnet

Les også: Gründere kan ha bedre sjanser på bygda

Det forteller daglig leder i Håmsø Patentbyrå i Sandnes, Gunnar Håmsø

Hittil i 2016 har Rogaland hatt 210 registrerte patentsøknader, mens Oslo har hatt 140. Siden oljenedgangen startet i 2014, har Rogaland vært foran Oslo på antall patentsøknader. Man må helt tilbake til 2013 for å se at Oslo lå foran Stavanger.

Les også: IT-gründere solgte seg til topps

Antall nyetableringer har også økt, med 14 % de tre første kvartalene i 2016, sammenlignet med samme periode i 2015.

Rogaland på OTC

Teknologibedriften Fishbones på Sandnes vant den prestisjefylte teknologiprisen 'spotlight on new technology awards' i forbindelse med OTC. På bildet er Bjarne Kvadsheim (kommunalråd Stavanger), teknisk direktør i Fishbones Thomas Jørgensen, Christine Sagen Helgø og Kristin Reitan Husebø (direktør greater Stavanger).

Foto: Privat

– Frigjør ressurser

Daglig leder i Håmsø Patentbyrå mener det er helt klart at oljenedgangen har frigjort kreative ressurser, både internt i etablerte selskaper som nå finner tid til å forfølge ideer som tidligere ble nedprioritert, og mange erfarne ingeniører som bruker sin oppfinnsomhet til å starte ny virksomhet.

Les også: Etterlyser fleire kvinnelege nominerte til gründerprisen

Les også: Erna vil ha mer omstilling i oljebransjen

Administrerende direktør Kristin Reitan Husebø i næringsutviklingsselskapet Greater Stavanger mener det er mye kompetanse og teknologi i vår region som kan komme til anvendelse på nye områder.

– Det er uttrykk for en ideskaperevne i regionen. Vi vet at vi har veldig mye teknologi og kompetanse. Vi vet og at veldig mange enkeltpersoner og bedrifter nå søker inn mot nye områder, sier Reitan Husebø til NRK.

Hun mener det som skjer er gode og positive signaler om at vi er ferd med å bevege oss i riktig retning.

– Innovasjon er utrolig viktig for å få nyskaping, både i eksisterende næringsliv, men og når det gjelder knoppskyting i form av nye bedrifter, sier Reitan Husebø.