Folk vender ryggen til kirken

Kirkene i Rogaland mistet 30 000 besøkende i fjor.

Høyland Kirke

Kirkene i Rogaland mistet 30 000 besøkende i fjor.

Foto: Einar Michelsen

– I 2012 har det vært en klar og urovekkende nedgang i oppslutningen om gudstjenestene.

Slik oppsummerer en rapport fra Stavanger bispedømmeråd utviklingen i kirkebesøket det siste året.

Gudstjeneste-deltakelsen i Stavanger bispedømme er nå den laveste siden årtusenskiftet. I snitt har hver menighet mistet fem deltakere hver søndag.

– Alvorlig for kirken

Rådgiver Geir Skårland i Stavanger bispedømme følger nøye med på tallenes tydelige tale.

– Vi er urolige og tenker at det er veldig viktig å arbeide for at det ikke blir en tendens. Det vil være alvorlig for kirken i vårt bispedømme, sier Skårland til NRK.

Georg Tumyr

Sokneprest Georg Tumyr stiller spøsmål ved om det er skapt nok blest om gudstjenestene i Domkirken.

Foto: Tora Lind Berg / NRK

Folk uteblir fra gudstjenestene over hele fylket. Reduksjonen rammer åtte av ni prostier i bispedømmet.

Det eneste prostiet som kan vise til en økning i besøket er Ryfylke.

Svikten i gudstjenestebesøket:

Gudstjenste-svikt

Prosti

Nedgang i gudstjenestebesøk fra 2011 til 2012

Jæren

12 234

Karmøy

  7 801

Domprostiet

  5 837

Haugaland

  3 119

Ytre Stavanger

  2 689

Dalane

  2 205

Sandnes

  1 390

Tungenes

     183

Ryfylke

+ 1 178

De seks menighetene som har sterkest nedgang er Bjerkreim, Varhaug, Frøyland, Orstad, Hana og Domkirken i Stavanger.

Tilsammen er nedgangen i tallet på folk som møtte til gudstjeneste på 30 000 fra 2011 til i fjor.

– Vi har kanskje ikke vært flinke nok

Domkirken er altså blant de seks menighetene som har hatt sterkest frafall i Rogaland. Sokneprest Georg Tumyr har nettopp avsluttet dagens hverdagsmesse, og rydder alteret mens menigheten går til kirkekaffen.

Han mener svikten i besøket er en utfordring.

– Det er kanskje slik at vi ikke har vært flinke nok til verken å promotere eller skape blest om gudstjenestene i Domkirken eller skape fellesskap og gudstjenester som folk ønsker å komme til. Så skal vi jo prøve å jobbe mer for å få dette opp igjen, sier Tumyr.

Kirkekaffe
Foto: Tora Lind Berg / NRK

Hiphop-gudstjenester

Mary Holm har tatt seg tid til en liten kaffetår med de andre kirkegjengerne. Hun har klare meninger om frafallet.

– De synes det er for traust og gammeldags, sier hun.

– Hva skal kirken gjøre med det da

– Jeg er jo så gammel, så jeg er jo redd for alt det nye. Jeg synes ikke de skal lage sånne hiphop-gudstjenester, men det er fordi jeg er gammel.

Hiphop-gudtjeneste er kanskje drastisk, men Stavanger bispedømme har allerede begynt å sette igang tiltak.

– Vi må fokusere på gudstjeneste på en annen måte enn vi har gjort før. Før har det gått av seg selv og vært veldig bra. Nå er det ikke like selvsagt, sier rådgiver Geir Skårland.